03/09/2010

Õuesõppe koolitus Rootsis, Erkeni laboratooriumis

Augusti keskpaigas oli Balti riikide loodusmajade õpetajatel ning töötajatel suurepärane võimalus osaleda Rootsis, Uppsala ülikooli alla kuuluva Erkeni laboratooriumi poolt korraldatud õues(aktiiv)õppe koolitusel. Koolitus kestis harjumatult kaua - 5 päeva, mis esialgu tekitas natukene skepsist, kuid see hajus kohalejõudes esimese päeva jooksul. Kõik koolituse päevad olid hoolikalt ning põhjalikult planeeritud, toimusid nii loengud, praktilised tegevused, kui ka organiseeritud vaba aja veetmine.

Kuna Erkeni välibaas asub samanimelise järve kaldal, oli meie koolituse põhirõhk samuti antud järvele suunatud. Kohe esimesel päeval oli meil suurepärane võimalus paadiga järvele aerutada ning erinevaid veeproove võtta, boonusena saime vette lasta ka vähipüügi võrgud. Hiljem tegi iga grupp oma uurimusest ka väikese ettekande, mis põhines lihtsamatel teadusliku töö vormistamise nõuetel. Kõigepealt püstitasime hüpoteesi, millele püüdsime veest võetud proovide abil vastust leida; seejärel kirjutasime juurde sissejuhatuse, metoodika ning tulemused. Lõpuks püüdsime inglise keele ning kehakeele abil oma töö sisu teistele esitada. See toimus muidugi läbi naeru ja mitme keele, et kõik kogu sisust aru saaks. Kogu koolituse vältel oli kasutusel eesti, inglise, läti, leedu ja vene keel vastavalt sellele, kellel millest aru saada oli vaja.

Lisaks tegevusele vee ääres külastasime ühe pisikese linnakese külje all asuvat õppefarmi, kus pakutakse kooliõpilastele mitmeid õuesõppeprogramme ning võimalust koduloomadega tutvust teha. Lisaks teoreetilisele osale viidi meidki väikesele retkele, kus saime äratada oma lapsemeelsuse ning kaasa teha põnevaid ja arendavaid (loodus)mänge. Väga tore oli näha seda, et kõik vahendid ja mängud olid äärmiselt lihtsad ja käepärased, kuidas samas põnevad ning haaravad. Muidugi püüdsin ma kõik aktiiivsed tegevused märkmikku üles tähendada, et tulevikus neid isegi järgi proovida.

Natuke kurb oli kuulda seda, et ka Rootsis on õuesõppe juurutamisel ning läbiviimisel sarnased probleemid, mis Eestiski. Oleks lootnud, et heaoluühiskonnas on elu igas aspektis parem ja mugavam, kuid pole seda teps mitte. Ka neil on probleeme rahastusega ning õuesõppest mitte huvituvate õpetajate/direktoritega. Lisaks pole neil riiklikku õppekavasse märgitud soovitust/kohustust igas kooliastmes vähemalt korra õuesõppetundi läbi viia. Meie uude õppekavasse on selline asi õnneks sisse kirjutatud. Seda saab vähemasti "vana kooli" ülemustele nina alla pista, kui tekib ütlemisi teemadel õues tundide läbiviimine või programmides osalemine.

Antud koolitus andis juurde väga palju enesekindlust ning veendumust, et Eestis on õuesõppega kõik kõige paremas korras. Tundsime end isegi nii tegijatena, et tegime rootslastele pakkumise organiseerida üks koolitus siinsamas Eestimaal. Väga tahaks näidata teistele oma ilusat kodumaad ning erinevaid programme, mida siin on võimalik läbi viia. Loodetavasti läheb raha taotlemine õnneks ning ehk juba järgmine suvi saame rootslasi ja baltlasi Eestis võõrustada.

Triin

No comments:

Post a Comment