20/02/2016

Talvised tegemised

Talv on üsna rahulikult möödunud. Retkede osas olen teinud väikese pausi, erandiks Pärnus kooskäiva Hoiuhoovi loodushommikud, mida läbi viia aitasin ning Pärnu Vabakooli talvepäevad Jõulumäel, mille loodusõppeprogrammide läbiviimist koordineerisin. Sellises vormis toimusid Vabakoolil talvepäevad esmakordselt: 5-9 kl õpilased veetsid Jõulumäel kaks päeva, mille jooksul sai iga klass osaleda loodusõppeprogrammis, suusatada ning valmistada ette ülekoolilist traditsioonilist muusikali. Teisel päeval ühines ka ülejäänud koolipere, kes samuti õppisid loodust ning tegid sporti. Minu ülesandeks oli igale klassile programm organiseerida ning vastutada läbiviijate eest. 1, 5 ja 6 klassile tegin õuesõppetundi ise, 4 klassile tegi matkatarkuste tunni Argo Linnamäe, 7 klassiga lahkas kala Pernova loodusmaja õpetaja Kadri, 8 ja 9 klassiga arutas inimese ja keskkonnaga seotud teemasid Keskkonnaameti loodusharidusspetsialist Merike Palginõmm, 2 ja 3 klassiga käisid metsas RMK Kabli looduskeskuse retkejuhid. Tagasiside ürituse kohta oli väga positiivne seega on mõttes ka järgmine aasta talvepäevadel analoogset formaati kasutada.

17.02 oli KIK projektide tähtaeg, mis meile tähendas nii projektide esitamist kui ka hinnapakkumiste tegemist. Loodetavasti saavad kõik esitatud projektid rahastuse ning lapsed ka järgmisel õppeaastal õue õppima.


No comments:

Post a Comment